TIN TUC

Tin hot

  1. Cách Đóng Đảm Bảo Vận Chuyển An Toàn

    Cách Đóng Đảm Bảo Vận Chuyển An Toàn

    Những kiện hàng lớn, nặng hoặc không đúng quy cách cần phải chú ý thêm để đóng gói và xử lý. Thường thì không thể xếp hoặc đặt chúng trên băng tải trong quá trình vận chuyển. Vì vậy, bạn phải trả thêm một khoản phụ phí. Nếu lô hàng của bạn cần vận chuyển và đóng gói đặc biệt, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.
  2. Quy Cách Đóng Hàng Gửi Chuyển Phát Nhanh

    Quy Cách Đóng Hàng Gửi Chuyển Phát Nhanh

    CHUẨN BỊ LÔ HÀNG CỦA BẠN VỚI 5 BƯỚC ĐƠN GIẢN Tìm hiểu cách bảo vệ lô hàng của bạn khỏi bị hư hỏng, bị trễ hoặc bị thu phụ phí bằng cách đóng gói và dán nhãn đúng cách.