TÀU BIỂN

TÀU BIỂN

Hoạt Động Hàng Biển

  • Chi tiết dịch vụ
    • Nhận vận chuyển đi và về cho những lô hàng lẻ và nguyên container.
    • Hàng lẻ thường vận chuyển trưc tiếp từ Việt Nam đi Nhật, Indonesia, Philippines, China, Keora, Úc và Mỹ, các nước khác được chuyển tải qua SIN, HKG.
    • Hợp đồng với Các hãng tàu cho những lô hàng đi và về thuộc tuyến Mỹ vá các nước Châu Âu.
    • Chúng tôi có mối quan hệ tốt với các hãng tàu.